Kategori: Ukategorisert

Temakveld: «Pårørende – den viktige og vanskelige rollen»

Onsdag 12 februar 2020 kl. 18:00 – 20:00

Lærings- og mestringssenteret, Diakonhjemmet Sykehus

Innledning ved psykolog Camilla Cecilie Øien, Vestre Viken

Når en i familien får hjerneslag kan det påvirke hele familien. Som nærmeste pårørende kan man oppleve at hverdagen i stor grad blir styrt av den slagrammedes endrede atferd og situasjon, og at egne behov kan komme i andre rekke. På temadagen ønsker vi å rette fokuset på deg som er pårørende, og hva som kan hjelpe deg å stå i en ny og annerledes hverdag.

Etter foredraget vil det legges til rette for åpen dialog rundt temaer
som ønskes å drøfte nærmere.

Hensikten med temakvelden er å gi kunnskap og skape dialog om temaer knyttet til hjerneslag og pårørenderollen. Vi ønsker samtidig å legge til rette for en sosial arena hvor pårørende kan møte andre i tilsvarende situasjon og dele erfaringer.

Arrangementet er gratis.

Påmelding ønskes til Esben Madsen på telefon: 930 90 982, eller e-post: esbenmadsen54@gmail.com

Medlemsmøte i LFS Avd Telemark for alle med slag og pårørende. Torsdag 6.Februar. 2020. kl 1800

Medlems møte for LFS Avd Telemark, alle med slag og deres pårørednde.Vi har medlemmer som har god og lang erfarinig.Det blir da mulighet til å komme sammen.

Kaffe å noe å bite i og loddsalg . Husk gevinst!

DATO: Torsdag 6. Februar 2020
STED: Lærings og mestringssentret Bygg 70 på Sykehuset Telemark.
TID: KL.18.00
Hilsen Leder Tron Tofsland. Mobil 45632102