Kategori: Årsmøter

LFS Årsmøte 2007 – Ekstraordinært

LFS holdt eksratordinært årsmøte 11. januar 2007 på Quality Hotel Gardermoen. Laget var satt under administrasjon av NHF etter at det forrige hovedstyret i LFS ble suspendert i oktober 2006. NHF stilte med forbundsleder Eilin Reinaas, avdelingsleder Arnstein Grendal, og organisasjonssekretær Ellen Trondsen. Sistnevnte hadde en redegjørelse til årsmøtedelegatene om hendelser og tiltak fra 20 oktober 2006 og fram til 11. januar 2007. Her er det nye hovedstyrets sammensetning etter valget, som skal styre laget frem til ordinært årsmøte i mai 2007..