Årsmøte LFS-Agder 2018

Tirsdag 13 april avholdt LFS-Agder årsmøte.

Tilstede var det 8 medlemmer, og årsmøte ble gjennomført som det skulle. Etter årsmøte holdt vi slagcafe med kaffi og kaker.

 

Det nye styret for 2018 er:

Leder (2 år)                           : Freddy Ulvseth (gjenvalgt)
Nestleder                              : Tor Kristian Jakobsen (Ikke på valg – 1 år igjen)
Økonomiansvarlig (2 år)        : Ingrid Sødal
Styremedlem                        : Marit Larsen (Gjenvalgt)
Styremedlem                        : Karin Stray (Gjenvalgt)
Vara                                      : Åse Ellingsen.
Representant til NHF-Agders årsmøte 20-21 april: Tor Kristian Jakobsen m/hjelper
Representant til LFS sitt jubileumsfest og ledermøte 25-27 mai: Tor Kristian Jakobsen m/hjelper

Med vennlig hilsen Styret i LFS-Agder

Rull til toppen