LFS avd Telemark invetere sine medlemmer til Sommer konsert.

LFS avd Telemark invetere sine medlemmer til Sommer konsert.
Det har blitt en forandring med Hagekonserter på Gråtenmoen. Bydels hus. NY DATO 19 JUNI
Erik og Paal Onsdag 19. juni 2019 kl. 18:00–21:00

. Påmelding til kasserer Aashild telefon 94362871