Medlems møte LFS. 4. April 2019 på LMS Bygg 70

Medlems møte.Avd. Telemark LFS.  .  Norge.
Torsdag 4 April kl 18.00 på LMS.

Vi får besøk av Anne Grete Tandberg om selvhjepls grupper om hjelp til selvhjelp

www.selvhjelp.nohttp://www.selvhjelp.no/filestore/selvhjelp_logookt145.png