Personvernendringer i e-resept

Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandler deg har nå enklere tilgang til å se dine legemidler.

Les mer her:

https://www.lmfnorge.no/Undersider/Nyhetsartikkel/Personvernendringer-i-e-resept?Action=1&PID=19&fbclid=IwAR2ykyJ3ZtmrPTMU0ivTeUKkaHAP1GQBxTQ2Bobjc65koTIoBiM1hhwmuhc