Medlems møte LFS. 1. November 2018 på LMS Bygg 70

Medlems møte.Avd. Telemark LFS. Viktig, noe info om det skjer med LMS sentert . Læring og mestringssenteret hvor det blir på Sykehuset
å kunne bruke det etter nytt år. Vi får også besøk av Roger Amundsen som er leder i LFS Norge.
Torsdag 1. November kl 18.00 på LMS