Aktiviteter i LFS Hordaland

Fra styremøte LFS Hordaland 5.april!
Fra venstre:
Frode Aase-Nilsen, Renate Svardal (økonomiansvarlig), Frid Lundgren, Hans Henrik Tøsdal (leder), Harald Norheim (nestleder), Ruth Astrid Strand og John Laukhamer.
Av viktige saker, var bl.a lokal oppfølging av LFS’ kampanje «Reis deg etter slaget». Ei prosjektgruppe i LFS har jobba med forberedelsene siden sommeren 2017; produsert filmer og informasjonsmateriell og planlagt aktiviteter. Og kampanjen blir nå sparka i gang!
Av andre saker var løsninger for å finne lokale sentre til å arrangere Slagkafeer; og datoer for «Slagkroken». På Nordåstunet blir disse avholdt 11/4, 2/5, 23/5 og 13/6. På Stord vil lokallaget undersøke om de kan få til en fast dag(er).