Slagkaféer Oslo & Akershus

Er Du Slagrammet Eller Pårørende?

Da har vi gleden å invitere deg på en av våre slagkaféer i  Asker og Lillestrøm mellom kl: 12:00 og 14:00, eller i Oslo mellom kl. 18:00 og 20:00

Formålet med dette er å få et fast møtepunkt hvor slagrammede og pårørende kan møtes for erfaringsutveksling og hygge. Vi håper at dette kan bli en fin sosial aktivitet og at vi kan treffes her fast hver måned. Det vil bli enkel servering.

For nærmere opplysninger kontakt: Roger Amundsen: 489 99 797 eller Odvar Jacobsen: 907 48 521

 

Datoer tom Juni 2018: 

 

Adresser:

 

Hilsen Styret