Slagkaffe på Gjøvik

Endelig i gang med slagkaffe på Gjøvik, mange møtte opp og det ble en hyggelig sammenkomst, alle var enige om å møtes igjen.