Slagkaféer Oslo/Akershus

Er Du Slagrammet Eller Pårørende?

Da har vi gleden å invitere deg på en av våre slagkaféer i Oslo. Asker, eller Lillestrøm mellom kl: 12:00 og 14:00

Formålet med dette er å få et fast møtepunkt hvor slagrammede og pårørende kan møtes for erfaringsutveksling og hygge. Vi håper at dette kan bli en fin sosial aktivitet og at vi kan treffes her fast hver måned. Det vil bli enkel servering.

For nærmere opplysninger kontakt: Roger Amundsen: 489 99 997 eller

Odvar Jacobsen: 907 48 521

Oppstart av ny slagkafé i Ski, mandag 20. februar mellom kl 14:00 og 16:00

Ta kontakt med Elisabeth Wollebek på tlf. 928 92 211 for mer informasjon.

 

Datoer tom juni 2017: 

Lillestrøm (12-14):                      Sagene og Asker (12-14):                     Ski (14-16):

Tirsdag: 3. januar                       Onsdag: 4. januar                                 Mandag 20. februar

Tirsdag: 7. februar                      Onsdag: 1. februar                               Mandag 21. mars

Tirsdag: 7. mars                           Onsdag: 1. mars                                  Mandag 15. mai

Tirsdag: 4. april                           Onsdag: 5. april                                    Mandag 12. juni

Tirsdag: 2. mai                              Onsdag: 3. mai                                          

Tirsdag: 6. juni                             Onsdag: 7. juni                                          

 

Adresser:

Oslo:                                                  Asker:                                             Lillestrøm:

Sagene Samfunnshus                      Villa Hasselbakken                       Måsan Aktivitetssenter
Kristiansandsgate 2                         Askerveien 47                               Kjerulfsgate 38
0463, Oslo                                       1383, Asker                                    2000, Lillestrøm

 

Ski:

Frivillighetssentralen, Waldemarhøy
Waldemarhøyveien 13
1400, Ski

 

Hilsen Styret