Slagkaféer Oslo/Akershus

Er Du Slagrammet Eller Pårørende?

Da har vi gleden å invitere deg på en av våre slagkaféer i Oslo. Asker, eller Lillestrøm mellom kl: 12:00 og 14:00

Formålet med dette er å få et fast møtepunkt hvor slagrammede og pårørende kan møtes for erfaringsutveksling og hygge. Vi håper at dette kan bli en fin sosial aktivitet og at vi kan treffes her fast hver måned. Det vil bli enkel servering.

For nærmere opplysninger kontakt: Roger Amundsen: 489 99 797 eller Odvar Jacobsen: 907 48 521

 

Datoer tom desember 2017: 

Lillestrøm (12-14):                     Sagene og Asker (12-14):                     

Tirsdag: 3. Oktober                    Onsdag: 4. Oktober                                 

Tirsdag: 7. November                Onsdag: 1. November                           

Mandag: 4. Desember                 Onsdag: 6. Desember                                                                            

 

Adresser:

Oslo:                                     Asker:                            Lillestrøm:

Sagene Samfunnshus       Villa Hasselbakken      Måsan Aktivitetssenter
Kristiansandsgate 2          Askerveien 47               Kjerulfsgate 38
0463, Oslo                           1383, Asker                   2000, Lillestrøm

 

Hilsen Styret