Påmelding til “Hjerneslag i alle faser» Landsforeningen for Slagrammede fyller 30 år og inviterer til seminaret: “Hjerneslag i alle faser». Som landets eldste landsdekkende forening for slagrammede har vi vært en pioner i spredning av informasjon om forebygging og behandling av slag og ikke minst rehabilitering. Dette seminaret vil ta for seg hele dette… Read more »

Redd liv!

Hvert år får 12 000 personer i Norge hjerneslag, ikke bare eldre mennesker men også relativt unge mennesker kan få hjerneslag. Klikk her for Redd Meg kampanjen på facebook

Hefte – Hjem hva nå?

I heftet presenteres de usynlige skadene og kognitive svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før og etter utskrivelse fra sykehus og rehabiliteringsopphold.

FAST = RASKT!

Lær FAST-REGELEN som hjelper å avsløre hjerneslag, det kan redde liv! En slagrammet er en «øyeblikkelig hjelp» pasient.