Som et prøveprosjekt har LFS-Agder begynt å ta i bruk tjenestene til Lifekeys, og vil tilby våre medlemmer online psykologtjeneste, og  som tilbyr videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og temabaserte webinar med autoriserte psykologer.  Etter et hjerneslag kan det gjøre godt å ha noen profesjonelle å prate med, Medlemmer av LFS-Agder kan her få opptil 5 konsultasjoner eller kurs i… Read more »

Slagappen er tilgjengelig

12000 rammes av slag i Norge hvert år. 7500 mister taleevnen helt eller delvis. Hvert minutt teller. Når man får slag dør opptil 2 millioner hjerneceller hvert minutt! SlagAppen er en nødapp som er spesialutviklet for å få deg så raskt som mulig til akutt livreddende behandling hvis du får hjerneslag og mister taleevnen. Dersom… Read more »

Redd liv!

Hvert år får 12 000 personer i Norge hjerneslag, ikke bare eldre mennesker men også relativt unge mennesker kan få hjerneslag. Klikk her for Redd Meg kampanjen på facebook

Forvarsler, symptomer og risikofaktorer

Et hjerneslag kan varsle sin ankomst og symptomene må tas på alvor selv om «anfallet» er gått over i løpet av 60 minutter eller 24 timer. Et drypp kommer brått og en kan ikke beskytte seg mot det der og da.