Redd liv!

Hvert år får 12 000 personer i Norge hjerneslag, ikke bare eldre mennesker men også relativt unge mennesker kan få hjerneslag. Klikk her for Redd Meg kampanjen på facebook

Hefte – Hjem hva nå?

I heftet presenteres de usynlige skadene og kognitive svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før og etter utskrivelse fra sykehus og rehabiliteringsopphold.

FAST = RASKT!

Lær FAST-REGELEN som hjelper å avsløre hjerneslag, det kan redde liv! En slagrammet er en «øyeblikkelig hjelp» pasient.