Redd liv!

Hvert år får 12 000 personer i Norge hjerneslag, ikke bare eldre mennesker men også relativt unge mennesker kan få hjerneslag. Klikk her for Redd Meg kampanjen på facebook

Hefte – Hjem hva nå?

I heftet presenteres de usynlige skadene og kognitive svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før og etter utskrivelse fra sykehus og rehabiliteringsopphold.

FAST = RASKT!

Lær FAST-REGELEN som hjelper å avsløre hjerneslag, det kan redde liv! En slagrammet er en «øyeblikkelig hjelp» pasient.

Forvarsler, symptomer og risikofaktorer

Et hjerneslag kan varsle sin ankomst og symptomene må tas på alvor selv om «anfallet» er gått over i løpet av 60 minutter eller 24 timer. Et drypp kommer brått og en kan ikke beskytte seg mot det der og da.