redd-liv

Redd liv!

Hvert år får 15 000 personer i Norge hjerneslag, ikke bare eldre mennesker men også relativt unge mennesker kan få hjerneslag. Klikk her for Redd Meg kampanjen på facebook

hefte-nett

Hefte – Hjem hva nå?

I heftet presenteres de usynlige skadene og kognitive svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før og etter utskrivelse fra sykehus og rehabiliteringsopphold.

sykebil-ikon

FAST = RASKT!

Lær FAST-REGELEN som hjelper å avsløre hjerneslag, det kan redde liv! En slagrammet er en «øyeblikkelig hjelp» pasient.

hodepine-mann

Forvarsler, symptomer og risikofaktorer

Et hjerneslag kan varsle sin ankomst og symptomene må tas på alvor selv om «anfallet» er gått over i løpet av 60 minutter eller 24 timer. Et drypp kommer brått og en kan ikke beskytte seg mot det der og da.